Overtijd?
7 november 2022
 

Een 55-jarige man heeft al geruime tijd last van ontstekingen in en rondom zijn neus, wangen en ogen. Deze man was al eerder onderzocht in de spreekkamer van arts waar in dezelfde kamer twee medewerkers achter een ander bureau gezamenlijke aan het werk waren.

D e man was hier niet over ingelicht en er was geen toestemming aan de man gevraagd. Het leek als vanzelfsprekend voor de ziekenhuismedewerkers. De gang van zaken in de volgende situatie staan de man ook nog steeds bij.

Operatie noodzakelijk

Na het maken van een scan blijken er ontstekingen in de holtes van zijn gezicht te zitten. Een operatie is noodzakelijk om de ontstekingen te verwijderen en de holtes schoon te maken. De behandelend arts heeft echter voorlopig geen plek in haar operatieschema. Gezien de aard van de ontstekingen vindt de arts dat de man zo snel mogelijk geopereerd moet worden. Zij geeft aan dat een collega-arts deze operatie ook goed kan doen en stelt voor bij haar een afspraak te maken. Bij deze operatie kunnen zich ernstige complicaties voordoen; het raken van een oog kan blindheid veroorzaken of er kan een ontsteking van de hersenen ontstaan.

Vervanging

De arts roept vervolgens haar collega erbij en neemt de man en zijn echtgenote mee naar een onderzoekskamer. De artsen overleggen met elkaar, waarna de collega-arts zich over de man ontfermt en de oorspronkelijk behandelend arts gaat bellen. Intussen ligt de man op een onderzoeksstoel, waar de collega-arts begonnen is de ontstekingen te onderzoeken. Zij heeft een metalen onderzoeksinstrument in zijn neus geschoven. Het lange, dunne apparaat is voor een behoorlijk deel naar binnen verdwenen. Het onderzoek vraagt precisie en aandacht van de arts en een ontspannen en stille houding van de man. Hij ligt languit in de onderzoekstoel en kan niet bewegen en niets zeggen. De man kan letterlijk en figuurlijk geen kant op.

Onderbroken

Dan komt er zonder kloppen een assistent binnen met een telefoon bij zich. Zij houdt de telefoon op een dusdanige manier vast dat er klaarblijkelijk iemand aan de lijn is. Ze maakt een onrustige indruk en vraagt aan de arts die de man aan het onderzoeken is of het even schikt. De arts reageert verbaasd. Dit is overduidelijk niet het geval. De assistent doet nog een poging en loopt heen en weer. De rustige en vertrouwende sfeer is met de binnenkomst van de assistente ineens veranderd in een onrustige, surrealistische situatie. De echtgenote van de man omschrijft de situatie en vergelijkt de positie waarin de man verkeerde met een liggende vrouw liggend in een gynaecologische onderzoeksstoel; Een kwetsbare houding. De collega-arts zegt dat het zij bezig en dat het niet kan. De assistent loopt met een teleurgestelde blik de onderzoekskamer uit.

De operatie is prima verlopen en de man ervaart de collega-arts als een kundige en empathische arts. Het herstel van de man verloopt vlot en goed en hij heeft geen pijn gehad. Tevredenheid en opluchting over het positieve verloop van de operatie overheerst.

Meegevertje

Met het onaangekondigd binnenkomen worden een aantal dingen verstoord. Niet alleen het onderzoek, maar ook de communicatie en het contact tussen arts en patiënt. Bovendien leidt het af. Er werden belangrijke zaken besproken en de man had net te horen gekregen dat een operatie onvermijdelijk was. Zorg dat de behandelkamer alleen voor de arts en patiënt is. Met het gebruik mobiele telefoons kan je de telefoon makkelijk naar de arts brengen. Dit vereist terughoudendheid. In een winkel is het al storend als de telefoon voor gaat voor de klant. Maar tijdens een behandeling mag een telefoontje nooit het onderzoek bij de patiënt interfereren en ten koste gaan van de patiënt.