In dit blog schrijf ik over ruis in de zorg. Over ruis die ik van anderen in mijn omgeving hoor en waarbij de naam van het ziekenhuis, de behandelend arts of de persoon in kwestie niet worden genoemd.

Wat is die ruis?

Onder ruis in zorg versta ik alle gebeurtenissen in en rondom het zorgproces, die als ongewenst en storend worden ervaren en het zorgverleningsproces negatief beïnvloeden. 

Een aantal voorbeelden:
Onvoldoende waarborgen van privacy.
Verkeerde bejegening van de patiënt.
Het ontbreken van informatie bij de patiënt.

 

7 november 2022

Vergeten nazorg

Bij een 54-jarige man wordt een neurofibroom bij het ruggenmerg ontdekt ter grootte van een golfballetje. Er wordt besloten het gezwel in de gaten te houden.
7 november 2022

Geen enkele garantie

In de zorgverlening vinden verschillende communicatieprocessen en handelingen plaats tussen arts en patiënt, zorgprofessionals onderling en de patiënt en andere zorgverleners. In alle onderdelen van het zorgproces kan er tussen deze personen ‘ruis’ ontstaan.
7 november 2022

Wachten is niet alleen een kwestie van tijd

Een 66-jarige vrouw breekt haar elleboog na een val van haar fiets. Door de val heeft zij ook een pijnlijke heup en bovenbeen en kan nauwelijks lopen.
7 november 2022

Geen boze droom

Soms rijst de vraag of zorgprofessionals zich bewust zijn van de situatie waarin de patiënt zich bevindt. Dan worden er dingen tegen de patiënt gezegd, waarvan je denkt; ‘gebeurt dit werkelijk?’
7 november 2022

Systeemfout?

Een 14-jarige jongen breekt zijn sleutelbeen tijdens het voetballen. Hij gaat naar de Spoedeisende Hulp, waar een röntgenfoto wordt genomen en hij een mitella krijgt. Na één week moet hij terugkomen om de breuk verder te laten beoordelen door een chirurg.
7 november 2022

Heb ik het goed gehoord?

Een meisje van 11 jaar zegt op een gegeven moment tegen haar ouders, dat zij in de klas haar juffrouw niet goed kan verstaan. De ouders van het meisje hebben ook bemerkt dat hun dochter het geluid van de tv regelmatig harder zet.
7 november 2022

Goed bevallen?

In 2011 bevalt een 34-jarige vrouw van haar tweede kind in het ziekenhuis. Haar eerste zwangerschap eindigde in een keizersnede door een stuitligging van het kind, waardoor deze bevalling verplicht in het ziekenhuis moest plaatsvinden.
7 november 2022

Overtijd?

Deze situatie heeft zich vier jaar geleden afgespeeld, maar blijkt nog steeds actueel. Met doorvragen en analyseren ontstond het inzicht in de huidige onveranderde situatie, zoals uit de volgende ervaring blijkt.