Vergeten nazorg
7 november 2022
Goed bevallen?
7 november 2022
 

Deze situatie heeft zich vier jaar geleden afgespeeld, maar blijkt nog steeds actueel. Met doorvragen en analyseren ontstond het inzicht in de huidige onveranderde situatie, zoals uit de volgende ervaring blijkt.

E en destijds 67-jarige man bezoekt zijn huisarts, omdat hij last heeft last van zijn rug. Er wordt besloten om een scan in het ziekenhuis te maken. Daaruit blijkt dat de man osteoporose (botontkalking) heeft.

Alendroninezuur

Om het verdere proces van deze botontkalking tegen te gaan, krijgt de man één keer per week 1 tablet Alendroninezuur voorgeschreven door de arts van het ziekenhuis. Zijn eigen huisarts verlengt daarna telkens het recept. Als de echtgenote van de man op een gegeven moment in de plaatselijke bibliotheek een boek over osteoporose vindt, leest zij dat dit geneesmiddel maximaal 5 jaar gebruikt mag worden. Zij is erg verbaasd. Waarom zijn zij daarvan niet op de hoogte? Het middel moet vijf jaar gebruikt worden om effect te hebben, maar met langer gebruik ervan kan de stabilisering van de botontkalking weer worden afgebroken en kan er spierpijn ontstaan. Mevrouw heeft hier echter niets over in de bijsluiter gelezen. Haar echtgenoot is met het gebruik van Alendroninezuur inmiddels al het zesde jaar in gegaan.

Spierpijn

De eigen huisarts van de man is op dat moment op vakantie. Daarom neemt zijn vrouw contact op met de apotheek. Met dat telefoontje krijgt de echtgenote de bevestiging. Het klopt wat zij heeft gelezen. Mevrouw geeft de betreffende apotheek het advies een aantekening te maken, zodat patiënten een bericht krijgen als de termijn van vijf jaar gebruik van Alendroninezuur wordt benaderd. De apotheek heeft dit advies ter harte genomen en het opgenomen in het systeem. De vrouw meldt dit later ook bij hun huisarts als zij voor een herhaalrecept komen. Zij vertelt ook dat zij dit heeft gemeld bij de apotheek. De huisarts zegt dat zij het gebruik van Alendroninezuur soms iets laten doorlopen. Omdat de man drie weken daarna een afspraak heeft bij de cardioloog, besluiten zij dit ook daar voor te leggen. De cardioloog zegt dat hij hiervan op de hoogte is, maar dat het niet zijn afdeling is. Hij geeft wel aan dat de man moet stoppen met het gebruik van Alendroninezuur. Het echtpaar heeft daarna nog contact met de huisarts, die samen met hen de beslissing neemt om te stoppen met het medicijn. De man heeft driekwart jaar langer dan de 5 jaar die wordt geadviseerd, Alendroninezuur gebruikt Binnen een paar weken na het beëindigen van Alendroninezuur merkt de man op, dat de pijn in zijn verkrampte borstspieren (ten gevolge van de Ziekte van Parkinson) een stuk minder is geworden.

Niet de enige

Mevrouw vertelt hun ervaring tegen een aantal kennissen en vrienden. Dan blijkt dat in de omgeving van mevrouw er vier mensen zijn die dit geneesmiddel gebruiken. Na het horen van dit verhaal, zijn deze mensen alle vier met het slikken ervan gestopt. Hun gebruik van Alendroninezuur had de grens van 5 jaar al of bijna overschreden, terwijl hun eigen (huis) arts of apotheek hen niet had gewezen op de maximale gebruiksduur van 5 jaar. Zonder het delen van de ervaring hadden deze mensen het geneesmiddel waarschijnlijk nog langer gebruikt. De huisarts zelf gaat in zijn administratie opnemen, dat patiënten een paar maanden voor de vijf jaar verstreken zijn, een bericht krijgen dat zij contact met hem op moeten nemen.

Meegevertje

Er wordt bij de man na 5 jaar geen scan gemaakt of onderzoek gedaan naar het verdere verloop van het proces van de botontkalking. Er vindt op dat moment dus geen beoordeling plaats over het effect van het gebruik van Alendroninezuur en over het moment van stoppen met dit geneesmiddel. De arts die het geneesmiddel in dit geval heeft voorgeschreven heeft geen contact meer gehad met de man, is niet op de hoogte en heeft geen invloed op het moment van beëindigen van Alendroninezuur. De regie over het totale gebruik van dit geneesmiddel ontbreekt. In de huidige bijsluiter staat nog steeds niet vermeld dat het medicijn Alendroninezuur maximaal vijf gebruikt mag worden. Op de site van de osteoporosevereniging wordt wel gewaarschuwd om dit geneesmiddel niet langer dan vijf jaar te gebruiken. Waarom wordt deze informatie niet opgenomen in de bijsluiter? Dan heeft iedere patiënt (onafhankelijk van toegang tot het internet) deze noodzakelijk informatie. Deze lokale ontdekking heeft blijkbaar geen landelijke gevolgen gehad, want anders was deze informatie opgenomen in de bijsluiter.