De kwaliteitsverbetering van zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen!

Ziekenhuizen en zorginstellingen streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg voor hun patiënten en cliënten. Bent u directeur of manager van een ziekenhuis of een instelling voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking? Zorg zonder Ruis reikt u de mogelijkheid aan om de kwaliteit van zorg in uw organisatie verder te verhogen!

Uw organisatie gaat meer zorg op maat bieden en u optimaliseert het contact met de patiënten en cliënten verder. De kwaliteit en veiligheid van de zorg nemen toe. Het kennisniveau van zorgprofessionals verhoogt en de samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert door deze kennisdeling, welke leiden tot een verhoging van de werknemerstevredenheid. Het imago van uw organisatie gaat omhoog. Het aantal klachten van patiënten zal verminderen.

In uw functie als eindverantwoordelijke wilt u graag weten of er goede zorg is geleverd en of patiënten en cliënten tevreden zijn over de ontvangen zorgbehandeling. Deze ervaringen zijn een belangrijke schakel voor verbetering van de zorg. Echter blijft een deel van deze essentiële ervaringen onderbelicht. Bijvoorbeeld omdat de evaluatievragenlijst daarvoor niet de gelegenheid biedt. Het kan ook zijn dat patiënten en cliënten na een intensieve behandeling geen energie meer hebben om in gesprek te gaan met de zorgverlener. Ook zijn patiënten/cliënten bang dat ‘klagen’ over de ontvangen zorg het zorgproces op een negatieve manier beïnvloedt omdat zij nog in behandeling zijn. Zij kunnen dan denken dat de arts hen mogelijk minder goed verder zal behandelen.

Minder goede ervaringen met zorg beklijven bij mensen. Ze beïnvloeden in meer of mindere mate hun leven; zij praten erover in hun privéleven of plaatsen een negatieve review op uw website. Minder goede ervaringen kunnen daarmee ongewild uitgroeien tot iets groots. Dit is niet wenselijk voor een ziekenhuis. Het is ook niet wenselijk voor de patiënt.  

Als patiënten/cliënten eerder in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen te vertellen, ontstaan er mogelijkheden om ontevredenheid sneller weg te nemen. Met mijn empathie en onafhankelijkheid maak ik dit voor uw patiënten/cliënten in vertrouwelijkheid mogelijk. Ik voel goed aan wat er bij de ander speelt, waar degene behoefte aan heeft en wanneer doorvragen nodig is.

Uit deze gesprekken komen verbeterpunten voor zorgprocessen naar voren. Op die aspecten kunnen gerichter veranderingen worden gerealiseerd. Met mijn betrokkenheid en 23 jaar praktijkervaring in de gehandicaptenzorg ben ik een verbinder tussen de ervaring/wens van de zorgvrager en de verleende zorg door de zorgverlener. Op zo’n manier dat u echt die gewaardeerde stap vooruit in de verbetering van zorg kan zetten. Omdat met toegewijde en kundige zorgprofessionals ruis in de zorg niet meer nodig hoeft te zijn. 

Voorbeelden van kennis uit deze gesprekken kunt u lezen op mijn blog over ervaringen van patiënten.

Met de kennis van ervaringen kan uw organisatie:

  • De kwaliteit van zorg verbeteren
  • Sneller veranderingen in zorgprocessen realiseren
  • Meer zorg op maat aanbieden
  • Het contact met de patiënten optimaliseren
  • Het kennisniveau van zorgprofessionals verhogen
  • Samenwerking tussen zorgprofessionals verbeteren

De ervaring van de patiënt is het uitgangspunt voor verbetering van zorg

Zorg zonder Ruis doet het anders. Geen online vragenlijsten, wel persoonlijke interviews. In de online vragenlijsten, spiegelgesprekken en focusgesprekken komen niet alle echte persoonlijke ervaringen van de patiënt naar boven. Met Zorg zonder Ruis gebeurt dat wel; de methode begint met de ervaring van de patiënt. Die ervaring is het uitgangspunt voor de verbetering van zorg.

De patiënt geeft in een persoonlijk gesprek aan hoe hij of zij de zorg heeft ervaren. De vragenlijst die ik heb ontwikkeld is daarbij een middel, niet het doel. De vragen van mijn vragenlijst zijn open, specifiek en hebben betrekking op alle aspecten van zorg, gedurende opname of poliklinisch behandeltraject. De mogelijke antwoorden hierop spitsen zich geheel toe tot de totale zorg, die de patiënt heeft gehad. Van opname tot en met ontslag. Van het eerste contact met de polikliniek tot en met het laatste gesprek met de behandelend arts.

Mijn methode betekent een win-win situatie voor de patiënten en uw organisatie. Patiënten kunnen vanwege mijn onafhankelijkheid op een veilige manier hun ervaringen kwijt, ongeacht welke dit zijn. Uiteraard worden deze ervaringen anoniem verwerkt. Uw organisatie streeft naar kwaliteitsverbetering en uw zorgprofessionals willen tevreden patiënten. Deze persoonlijke aanpak maakt ervaringen van patiënten voor uw organisatie transparant en maakt voorzien van een advies veranderingen in uw zorgverlening realiseerbaar.

Verbeteringen in de zorg nemen vaak een langere tijdsperiode in beslag. De korte lijn van mij naar de patiënt en naar uw organisatie geeft mogelijkheden om die ervaringen op korte termijn te gebruiken om veranderingen en verbeteringen toe te passen in het zorgproces. Dit kunnen relatief kleine wijzigingen zijn, die een grote verbetering brengen. De kwaliteit en veiligheid van zorg verbetert, wat uw patiënten in volgende opnames en behandelingen gaan ervaren.

ResultaatMeer inzicht in patiëntervaringen heeft invloed op een breed scala van aspecten van het zorgproces.

• Patiënten voelen zich gehoord

• Veranderingen kunnen op kortere termijn gerealiseerd worden

• De uitkomsten van patiënttevredenheid zullen verbeteren

• Klachten kunnen sneller en beter behandeld worden

Dit ga ik voor u doen……

Mijn basisproduct: Ik inventariseer en registreer de ervaringen van patiënten. Voor de diepte interviews met patiënten gebruik ik een door mijzelf ontwikkelde vragenlijst. Ik doe dit op een gestructureerde en methodologische wijze.

Ter aanvulling op dit overzicht van ervaringen, bied ik verschillende mogelijkheden aan bijvoorbeeld met of zonder analyse en/of een advies.

Ook een presentatie voor medewerkers over mijn bevindingen en/of een bezoek na een half jaar aan uw organisatie na het afgeven van het advies behoren tot mijn aanbod.

Ruis in de zorg komt vaak voor

Op het blog vind je een verzameling persoonlijke zorgervaringen. Herkenbaar?