Voor echte kwaliteitsverbetering van zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen

Waar liggen de verbeterpunten in uw ziekenhuis of zorginstelling?

Patiënten beschikken over die kennis van uw organisatie.

Kennis die uw organisatie nodig heeft om de zorg optimaal te kunnen verbeteren. Uw organisatie wil daarom graag weten hoe patiënten de zorg in uw ziekenhuis of zorginstelling hebben ervaren. Niet globaal, maar op alle onderdelen en in detail. Mijn methode maakt dat mogelijk. Het onderscheidt zich van andere gangbare methoden door het persoonlijke gesprek met patiënten. Als onafhankelijke zorgprofessional,- ik ben Z-verpleegkundige en afgestudeerd BMG-er-, ga ik in een diepte-interview het gesprek aan met uw patiënten over hun ervaringen. In dat persoonlijke contact komen ervaringen ter sprake die niet via de gangbare methoden naar boven komen. Menig ervaring van patiënten blijven helaas onzichtbaar voor ziekenhuizen, waardoor die kennis niet gebruikt kan worden voor de verbetering van zorg. Patiënten praten graag over hun ervaringen, ook om met de informatie die zij delen andere patiënten te kunnen helpen.

Met mijn kennis van ziekte, zorg en organisatie verbind ik de ervaringen van patiënten aan het zorgproces. Uw organisatie krijgt zicht hoe patiënten de zorg echt hebben ervaren en in hun persoonlijke ervaringen. U komt te weten welke aspecten van het zorgproces verbeterd èn behouden kunnen worden. Er zijn ervaringen die relatief makkelijk een verandering teweeg kunnen brengen, andere ervaringen zullen meer aanpassingen vergen. Met de inventarisatie en analyse van de ervaringen en het opgestelde advies krijgt uw organisatie een overzicht met praktische en realistische mogelijkheden tot verbetering. Verbeteringen die niet alleen op de zorgprocessen, maar ook op andere processen binnen uw organisatie een positieve werking zullen hebben. Voorbeelden van kennis uit deze gesprekken kunt u lezen op mijn blog over ervaringen van patiënten.

Met de kennis van ervaringen kan uw organisatie:

  • De kwaliteit van zorg verbeteren
  • Sneller veranderingen in zorgprocessen realiseren
  • Meer zorg op maat aanbieden
  • Het contact met de patiënten optimaliseren
  • Het kennisniveau van zorgprofessionals verhogen
  • Samenwerking tussen zorgprofessionals verbeteren

De ervaring van de patiënt is het uitgangspunt voor verbetering van zorg

Zorg zonder Ruis doet het anders. Geen online vragenlijsten, maar persoonlijke interviews. In de online vragenlijsten, spiegelgesprekken en focusgesprekken komen niet alle echte persoonlijke ervaringen van de patiënt naar boven. Met Zorg zonder Ruis gebeurt dat wel; de methode begint met de ervaring van de patiënt. Die ervaring is het uitgangspunt voor de verbetering van zorg.

De patiënt geeft in een persoonlijk gesprek aan hoe hij of zij de zorg heeft ervaren. De vragenlijst die ik heb ontwikkeld is daarbij een middel, niet het doel. De vragen van mijn vragenlijst zijn open, specifiek en hebben betrekking op alle aspecten van zorg, gedurende opname of poliklinisch behandeltraject. De mogelijke antwoorden hierop spitsen zich geheel toe tot de totale zorg, die de patiënt heeft gehad. Van opname tot en met ontslag. Van het eerste contact met de polikliniek tot en met het laatste gesprek met de behandelend arts.

Mijn methode betekent een win-win situatie voor de patiënten en uw organisatie. Patiënten kunnen vanwege mijn onafhankelijkheid op een veilige manier hun ervaringen kwijt, ongeacht welke dit zijn. Uiteraard worden deze ervaringen anoniem verwerkt. Uw organisatie streeft naar kwaliteitsverbetering en uw zorgprofessionals willen tevreden patiënten. Deze persoonlijke aanpak maakt ervaringen van patiënten voor uw organisatie transparant en maakt voorzien van een advies veranderingen in uw zorgverlening realiseerbaar.

Verbeteringen in de zorg nemen vaak een langere tijdsperiode in beslag. De korte lijn van mij naar de patiënt en naar uw organisatie geeft mogelijkheden om die ervaringen op korte termijn te gebruiken om veranderingen en verbeteringen toe te passen in het zorgproces. Dit kunnen relatief kleine wijzigingen zijn, die een grote verbetering brengen. De kwaliteit en veiligheid van zorg verbetert, wat uw patiënten in volgende opnames en behandelingen gaan ervaren.

ResultaatMeer inzicht in patiëntervaringen heeft invloed op een breed scala van aspecten van het zorgproces.

• Patiënten voelen zich gehoord

• Veranderingen kunnen op kortere termijn gerealiseerd worden

• De uitkomsten van patiënttevredenheid zullen verbeteren

• Klachten kunnen sneller en beter behandeld worden

Dit ga ik voor u doen……

Mijn basisproduct: Ik inventariseer en registreer de ervaringen van patiënten. Voor de diepte interviews met patiënten gebruik ik een door mijzelf ontwikkelde vragenlijst. Ik doe dit op een gestructureerde en methodologische wijze.

Ter aanvulling op dit overzicht van ervaringen, bied ik verschillende mogelijkheden aan bijvoorbeeld met of zonder analyse en/of een advies.

Ook een presentatie voor medewerkers over mijn bevindingen en/of een bezoek na een half jaar aan uw organisatie na het afgeven van het advies behoren tot mijn aanbod.

Ruis in de zorg komt vaak voor

Op het blog vind je een verzameling persoonlijke zorgervaringen. Herkenbaar?